Витяг із протоколу засідання педагогічної ради про вибір електронних версій проектів підручників для учнів 5-х та 10-х класів:

pdf 300x300